Wynajem każdej maszyny objęty jest umową wynajmu, określającą: okres wynajmu, jego koszt, warunki wydania i serwisowania (w tym ewentualnych napraw i sposobu ich rozliczania) jak też odbioru maszyny. Płatność za pierwszy miesiąc pobierana jest przed wydaniem maszyny. W przypadku kolejnych miesięcy wynajmu, 5 dni przed upływem opłaconego okresu,  przesyłana jest proforma za kolejny miesiąc (okres) wynajmu i powinna być ona opłacona do dnia rozpoczęcia ujętego w niej okresu najmu.
Integralną częścią umowy jest deklaracja wekslowa, wypełniona na wartość wynajmowanej maszyny, jak też weksel ”in blanco” podpisywany przy zawieraniu umowy.
W celu weryfikacji firmy i przygotowania umowy, niezbędne są następujące dokumenty:

  • zamówienie z wskazaniem typu maszyny, okresu wynajmu i danych kontaktowych
  • dokumenty rejestracyjne Najemcy (kserokopie: REGON; NIP; KRS)
  • dowód osobisty Najemcy (kserokopia)
  • OC działalności
Mariusz

ESPECIALISTA EN ALQUILER, VENTA E INTERCAMBIO DE MÁQUINAS

Mariusz Paluszewski

Nikodem

ESPECIALISTA EN ALQUILER, VENTA E INTERCAMBIO DE MÁQUINAS

Nikodem Tomecki